Klasa 8

Uwaga! Poniżej tabelka z zaliczeniami wykonanych przez Was zadań online i osiągniętymi kryteriami sukcesu    
Uwaga!  ↓ Tu znajdziesz informacje o "zaliczaniu zaległości"
Link do testu znajdziecie na Teams lub możecie kliknąć w ten poniżej
04.11.2020
👉 Cel lekcji: Poznajemy kulturę i gospodarkę Bliskiego Wschodu
kryteria sukcesu: 
1.16 charakteryzuję rejon Bliskiego Wschody pod względem cech kulturowych
1.17 charakteryzuję rejon Bliskiego Wschody pod względem zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarki
1.18 wskazuję na mapie miejsca konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie; identyfikuję ich główne przyczyny i skutki

Prezentacja przedstawiona przez Waszych kolegów podczas lekcji

 
SPRAWDŹ SIĘ:
 
28.10.2020
👉 Cel lekcji: Ustalamy, w jaki sposób warunki naturalne wpływają na rozwój Japonii
Kryteria sukcesu:
1.14  określam cechy położenia Japonii
1.15  opisuję warunki przyrodnicze Japonii i ich wpływ na rozwój gospodarki

Prezentacja przedstawiona przez Waszych kolegów podczas lekcji
Prezentacja, w której na samym końcu znajduje się notatka z zajęć. Zwróćcie również uwagę na film, który Wam proponuję, może się spodoba i zechcecie obejrzeć inne.

Pamiętajcie o zadaniu do wykonania, które umieściłam na Teamsach 😀

21.10.2020
👉 Cel lekcji:  Omawiamy warunki rozwoju rolnictwa w Azji
Kryteria sukcesu: 
1.12  omawiam warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Azji
1.13  wymieniam i rozpoznaję główne rośliny uprawne w Azji

07.10.2020
👉 Cel lekcji:  Omawiamy działalność sejsmiczną Azji
Kryteria sukcesu:
1.8 wyjaśniam przyczyny występowania trzęsień ziemi i tsunami w Azji
1.9 omawiam budowę wulkanu, wymieniam typy wulkanów
1.10 odczytuję z mapy nazwy największych wulkanów w Azji, wskazuje na mapie zasięg Ognistego Pierścienia Pacyfiku
1.11 przedstawia sposoby zabezpieczania ludzi przed skutkami trzęsień ziemi

zadanie: do wyboru
1. Wyobraź sobie, że jesteś reporterem National Geographic i robisz reportaż o działalności sejsmicznej w Azji. Na podstawie informacji z podręcznika oraz innych dostępnych Ci źródeł napisz artykuł, w którym opowiesz o działalności sejsmicznej w Azji, przedstawisz ją na przykładzie wybranego przez siebie miejsca w Azji. Staraj się ująć w pracy informacje z wszystkich kryteriów sukcesu.
2. Wyobraź sobie, że pojechałeś do Azji i obserwujesz wybuch wulkanu. Napisz list do kolegi, w którym dzielisz się swoimi wrażeniami i opisujesz obserwowane zjawisko. Staraj się ująć w pracy informacje z wszystkich kryteriów sukcesu.

30.09.2020
👉 Cel lekcji:  Określamy cechy klimatu Azji

Kryteria sukcesu:

Sprawdzam się

1.5 omawiam cyrkulację monsunową i jej wpływ na klimat Azji

 

1.6 omawiam czynniki klimatyczne kształtujące klimat Azji

 

1.7 omawiam strefy klimatyczne i roślinne Azji

 


23.09.2020
👉 Cel lekcji: Dowodzimy, że Azja jest kontynentem wielkich kontrastów

Kryteria sukcesu:

Sprawdzam się

1.4 Wykazuję, na podstawie map ogólnogeograficznych i tematycznych, że Azja jest obszarem wielkich kontrastów

 

Dla powtórzenia i sprawdzenia się proponuję stronę e-podręczniki. Na końcu tematu znajdziecie zadania do wykonania
09.09.2020

Kryteria sukcesu:

Sprawdzam się

1.1 wskazuję na mapie świata położenie geograficzne Azji

 

1.2 wymieniam formy ukształtowania powierzchni Azji

 

1.3 odszukuję na mapie Azji obiekty geograficzne podane podczas zajęć

 

Sprawdź się: 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.