Geografia klasa 7


30.03.2020  
Temat: Urbanizacja 
Kryteria sukcesu:

- wyjaśniam znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, miasto
- wymieniam największe miasta i wskazuje je na mapie Polski
- wymienia funkcje miast i podaję przykłady z Polski
- wymieniam typy zespołów miejskich w Polsce i podaje ich przykłady
- podaję różnicę między aglomeracją monocentryczną a policentryczną
- podaję  przyczyny rozwoju największych miast w Polsce

1. Przeczytaj tekst w podręczniku strona 122 - 128
2. Wykonaj zadania na karcie pracy i odeślij mi ją. Zadania znajdziesz tutaj
UWAGA! Zadania z karty pracy są dla chętnych. Starym zwyczajem za każde zrobione zadanie można otrzymać punkty. Nie musisz wykonywać wszystkich zadań, możesz mi odesłać kartę z wykonanymi tylko wybranymi zadaniami.
3. Naucz się na sprawdzian, który spróbujemy przeprowadzić online w poniedziałek  06.04.2020. To dla wszystkich nowe doświadczenie, ale myślę, że sobie poradzimy.
NaCoBeZu do sprawdzianu


26.03.2020  
Temat:  Kto należy do mniejszości?  
 Kryteria sukcesu: 
- wymieniam mniejszości narodowe i etniczne oraz wyznaniowe w Polsce
- charakteryzuje mniejszości narodowe, mniejszości etniczne i społeczności etniczne w Polsce
1. Zapoznaj się z materiałem z podręcznika str. 112 - 117
2. Weź udział w quizie (jest dostępny do 30.03 (poniedziałek) Quizz 
3. Zadanie dla chętnych: 
Zbierz ciekawe materiały na temat dowolnej mniejszości etnicznej i wykonaj prezentację lub plakat. Jeśli znasz osobę należącą do mniejszości narodowej, etnicznej lub wyznaniowej możesz z nią przeprowadzić wywiad (skontaktuj się z tą osobą telefonicznie, mailowo itp, nie osobiście) , spisz go i mi prześlij. Na wykonanie tego zadania masz czas do 9 kwietnia.
 

23.03.2020
Temat: Dlaczego ludzie migrują?
Kryteria sukcesu:
- wyjaśniam znaczenie terminów: migracja zagraniczna, migracja wewnętrzna, emigracja, imigracja, saldo migracji, przyrost rzeczywisty, współczynnik przyrostu rzeczywistego
- wyjaśniam różnicę między emigracją a imigracją
- wymieniam  główne skupiska Polonii
- wymieniam przyczyny migracji wewnętrznych
- wymieniam główne przyczyny migracji zagranicznych w Polsce
- opisuję skutki migracji zagranicznych w Polsce


1. Aby wprowadzić się w temat migracji obejrzyj krótki film:2. Po obejrzeniu filmu zapoznaj się z tematem migracji przedstawionym w podręczniku str. 106 - 111 lub na stronie epodreczniki.pl: https://epodreczniki.pl/a/migracje-ludnosciowe-zwiazane-z-polska-oraz-ich-skutki/DVjyDzG3n

3. W zeszycie zapisz temat, przepisz kryteria sukcesu i zrób notatkę. Możesz skorzystać z mojej scetchnotki i ją uzupełnić lub możesz ją zrobić "po swojemu".
4. Napisz krótkie opowiadanie z dialogiem
Wyobraź sobie, że w wybranym przez Ciebie państwie, w pewnym mieście spotkało się kilkoro ludzi (co najmniej dwóch 😀). Niektórzy z nich są w tym kraju imigrantami. Przedstaw w swoim opowiadaniu, jaki był powód ich wyjazdu z ojczyzny i na jakie problemy napotkali po przyjeździe. 
Swoją pracę prześlij e-dziennikiem do dnia 30.03.2020 (poniedziałek). Jeśli wolisz przesłać mi tę pracę jako załącznik, napisz do mnie, coś zaradzimy.


19.03.2020 

Temat: Ilu w Polsce mieszka ludzi?

Kryteria sukcesu:

- wyjaśniam znaczenie terminów: demografia, przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik urodzeń, współczynnik zgonów,  piramida płci i wieku, średnia długość trwania życia
- obliczam współczynnik przyrostu naturalnegoTym razem proponuję Ci zapoznać się z materiałami dostępnymi pod linkiem


oraz w podręczniku str. 97 - 103
Bardzo ciekawa w temacie ludności jest strona


gdzie możecie śledzić w jakim tempie zmienia się liczba ludności. Tam również kilka innych ciekawych, zmieniających się, czasami w zawrotnym tempie, liczb.

Kiedy już prześledzisz proponowane przez mnie materiały wykonaj zadania. Odpowiedzi do zad.2, 3 i 4 prześlij mi dziennikiem do 24.03.2020 (wtorek)Zad. 1

Sprawdź, czy dobrze zrozumiałeś temat wykonując zadania pod tematem na stronie epodreczniki.pl czyli
Zad.2

Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w 2018 roku w województwie kujawsko – pomorskim, wiedząc, że w 2018r urodziło się 19900 dzieci, zmarło 22600 ludzi, a na początku tego roku województwo zamieszkiwało 2077800 osób. Prześlij mi nie tylko wynik, ale także sposób, w jaki to obliczyłeś.

Zad.3

Na  piramidzie płci i wieku (tej na stronie epodreczniki.pl) odszukaj słupek odnoszący się do twojego rocznika i ustal w przybliżeniu, ile osób będących w twoim wieku mieszka w Polsce. Zwróć uwagę którego roku dotyczy piramida.

Zad.4
Z tabeli na stronie epodreczniki.pl odczytaj wartości średniej długości życia w twoim województwie. Porównaj je z wartościami dla Polski. Napisz o tym kilka zdań.
 
 17.03.2020   Wygląda na to, że learningApss rozgrzał się do czerwoności i nie do końca działa poprawnie. W związku z tym przygotowałam dla Was podobne zadania na Quizizz. Pamiętajcie tylko, aby w polu "wpisz swoje imię" podać swoje imię, pierwszą literę nazwiska i klasę. Gry są aktywne do piątku.
Podział administracyjny Polski
Państwa w Europie

13.03.2020 Dział III Ludność i urbanizacja w Polsce

Temat: Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski
Kryteria sukcesu:

· wskazuję na mapie politycznej Europy państwa i ich stolice; wiem, które państwo jest najmniejsze i największe
· omawiam zmiany na mapie politycznej Europy w drugiej połowie XX w.
· wskazuję na mapie administracyjnej Polski poszczególne województwa i ich stolice
· omawiam zmiany, które zaszły w podziale administracyjnym Polski po 1 stycznia 1999 r.  

Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku, str. 94, 95, 96, oraz materiałami i zadaniami na stronie
https://epodreczniki.pl/a/przeglad-panstw-na-mapie-politycznej-europy/DRPtvE7ai oraz 
https://epodreczniki.pl/a/nasza-ojczyzna/DjMVT7hih
a następnie wykonajcie zadania umieszczone na LearningApss w folderze waszej klasy w dziale III. 
W razie pytań piszcie do mnie przez edziennik. 
W środę kolejne zadania. 27.02.2020   Dział II: Środowisko przyrodnicze Polski - część 2

Zadania do poćwiczenia przed sprawdzianem (i okazja do zdobycia dodatkowych punktów - zrób te zadania na LearnigApps):
Klimat morski i kontynentalny
Gleby
Lasy
o Bałtyku
Rzeka
Rzeki w Polsce
Krzyżówka

 

03.01.2020 Sprawdzian z działu II, część 1 będzie w piątek 10 stycznia. "Na CoBeZu" do działu II umieściłam już wcześniej, ale dotyczy całego działu. Sprawdzian będzie tylko z części 1, czyli pięć pierwszych tematów do "Ukształtowania terenu" włącznie.

Nowe zadania na LearningApss:
Krainy geograficzne Polski
Góry w Polsce
Rzeźba młodoglacjalna

10.12.2019 Zlodowacenia
Polecam do obejrzenia film o zlodowaceniach (ten, którego nie udało mi się pokazać Wam na lekcji)
https://epodreczniki.pl/a/film/DVsVX2JXX?fbclid=IwAR1DEXtFr8gX90btCcMxrDRYcopVcHmdPXWzVBrmGeVy8YKbf_jByJT_Q_I


23.11.2019 NaCoBeZu do działu II Środowisko przyrodnicze Polski tutaj

Prezentacja dotycząca gór w Polsce - może przyda się do powtórki przed kartkówką

PREZENTACJATypy gór w Polsce
Pasma górskie w Sudetach i Karpatach

 29.10.2019    Zadania na listopad cz. 1. Za pierwsze zadanie można uzyskać 6 pkt, za kolejne dwa - po 3 pkt.

Zachęcam do zgłoszenia się do mnie po dostęp do platformy LearningApps, wtedy nie trzeba rozwiązań zadań wpisywać do zeszytu, ja widzę na platformie, które zadania zrobiliście.
1. Położenie Polski
2. Sąsiedzi Polski 
3. Państwa sąsiadujące z Polską 
 


28.09.2019 Proponuję kilka zadań do poćwiczenia orientacji na mapie. Przypominam, że w piątek, 04.10.2019 czeka Was sprawdzian.
Współrzędne geograficzne
Szerokość i długość geograficzna

Zadania "na punkty".  (już na październik) Do wyboru. Rozwiązanie wpisz do zeszytu. Pamiętaj, że pierwszą współrzędną jest szerokość geograficzna. 1 i 2 zad. jest za 3 punkty, 3 zad. za 6 pkt.
1. współrzędne geograficzne 1
2. współrzędne geograficzne 2
3. Dowolną metodą określ współrzędne geograficzne swojego pokoju oraz sali lekcyjnej w SP27, w której masz geografię. Oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową pomiędzy tymi dwoma miejscami.

Garść informacji i ćwiczeń dotyczących skali mapy:
filmik dotyczący rodzajów skal i tego, jak obliczać odległość rzeczywistą używając skali mapy - może się Wam przydać do powtórzenia lub do ponownego wyjaśnienia sprawy, jeśli ktoś nie zapamiętał tego z lekcji.
Filmik o rodzajach skal i obliczeniach ze skalą tutaj

Przygotowałam też dla Was kilka ćwiczeń ze znajomości rodzajów skal oraz obliczeń przy użyciu skali. Życzę miłej pracy.

Rodzaje skal
Zamiana skal
Skala, plan i mapa
Skala
Skala - test
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie na rozgrzewkę. Życzę wesołej zabawy i duuużo emocji przy odgadywaniu haseł geograficznych.

Geografia

2 komentarze:

  1. Bardzo fajna i przydatna strona!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Bardzo dziękuję! Cieszę się, że zadania tu umieszczane pomagają Ci w nauce.

      Usuń