Klasa 7A

Uwaga! W tabelce z zaliczeniami kryteriów sukcesu (poniżej) stworzony został nowy arkusz. Znajdziecie w nim zaliczenia ostatnich zadań w nauczaniu online
 Kryteria sukcesu - zaliczenie
Uwaga!  Tu znajdziesz informacje o "zaliczaniu zaległości"
Wszystkich, którzy mają "zaległości" w kryteriach sukcesu zapraszam w środę, 28.10.2020 na godzinę 12.10 na spotkanie na platformie Teams.
Kolejny termin: czwartek  5.11.2020 godzina 9.30
 23.11.2020
👉 Cel lekcji 1: Omówimy zagrożenia powodziowe w Polsce
kryteria sukcesu:
1.36 wymieniam przyczyny występowania powodzi
1.37 określam wpływ zabudowy obszarów zalewowych i sztucznych zbiorników wodnych na występowanie i skutki powodzi
1.38 porównuję konsekwencje stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej  
 

ZADANIE: 
kartę pracy z lekcji znajdziesz w swoim notesie na Teams, zadanie do wykonania umieszczone jest w zakładce "Prace"
 
SPRAWDŹ SIĘ:
 
 
👉 Cel lekcji 2: Poznajemy proces powstania gleby
Kryteria sukcesu:  
1.39 wyjaśniam znaczenie terminów: gleba, czynniki, procesy glebotwórcze, profil glebowy  
1.40 wyróżniam najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady i rędziny  
1.41 wskazuję rozmieszczenie gleb na mapie Polski
1.42 oceniam przydatność rolniczą poznanych gleb
 

ZADANIE: 
kartę pracy z lekcji znajdziesz w swoim notesie na Teams, zadanie do wykonania umieszczone jest w zakładce "Prace"
 
16.11.2020
👉 Cel lekcji 1 i 2: Podczas pracy w zespołach omówimy zagrożenia powodziowe w Polsce
kryteria sukcesu: 
1.36 wymieniam przyczyny występowania powodzi 
1.37 określam wpływ zabudowy obszarów zalewowych  
i sztucznych zbiorników wodnych na występowanie i skutki powodzi 
1.38 porównuję konsekwencje stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej 
⏩ Film "Nie zabierajmy rzekom przestrzeni", który obejrzeliśmy podczas lekcji

09.11.2020
👉 Cel lekcji 1 i 2: Omówimy walory przyrodnicze Wisły i Odry oraz ważniejsze typy jezior w Polsce
kryteria sukcesu:
1.32 wskazuję na schemacie i mapie elementy systemu rzecznego: dorzecze, zlewisko, dział wodny, źródło, ujście, rzeka główna, dopływ prawy, dopływ lewy
1.33 porównuję systemy rzeczne w Polsce z systemami rzecznymi w Europie
1.34 wskazuję na mapie przykłady jezior morenowych, rynnowych, przybrzeżnych i cyrkowych w Polsce
1.35 opisuję walory przyrodnicze Wisły i Odry 
 
SPRAWDŹ SIĘ:
 zadanie znajduje się w prezentacji
 
02.11.2020
👉 Cel lekcji 1: Ustalimy, co to jest okres wegetacyjny i ile czasu trwa w naszym kraju
kryteria sukcesu:
1.29 określam, co to jest okres wegetacyjny i jakie czynniki wpływają na jego długość
 
ZADANIE: 
kartę pracy z lekcji znajdziesz w swoim notesie na Teams, zadanie do wykonania umieszczone jest w zakładce "Prace"
 
SPRAWDŹ SIĘ:

 
👉Cel lekcji 2: Określimy, w jakich dziedzinach życia wykorzystujemy surowce mineralne
kryteria sukcesu: 
1.30 podaję przykłady surowców metalicznych, energetycznych, chemicznych i skalnych
1.31omawiam znaczenie gospodarcze surowców mineralnych
 
ZADANIE: 
karta pracy do uzupełnienia umieszczone jest w zakładce "Prace"
 
SPRAWDŹ SIĘ:
 
 
 
26.10.2020
👉 Cel lekcji 1Poznajemy czynniki wpływające na klimat Polski
Kryteria sukcesu: 
1.24 przedstawiam różnicę pomiędzy pogodą a klimatem
1.25 prezentuję główne czynniki kształtujące klimat Polski

Materiały, z których korzystaliśmy na lekcji online: epodreczniki 
 
👉 Cel lekcji 2: Przeanalizujemy mapy klimatyczne, aby określić cechy klimatu Polski
Kryteria sukcesu:
1.26 odczytuję dane z mapy klimatycznej i klimatogramu
1.27 opisuję wiatry lokalne wiejące w Polsce
1.28 wyjaśniam wpływ zmienności pogody na rolnictwo, transport i turystykę

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Na podstawie wiadomości zdobytych podczas lekcji, treści w podręczniku oraz krótkiego filmu "Wpływ klimatu na gospodarkę" (znajdziesz go w plikach Teams) uzupełnij notatkę (znajdziesz ją w plikach Teams). Możesz ją pobrać i wydrukować, możesz wypełnić ją na komputerze, możesz również przerysować i przepisać. Wypełnioną notatkę odeślij do mnie na adres: jdrzycimska-kola1@sp27.edu.torun.pl  Skorzystaj ze swojej poczty outlook na Office.com Termin oddania pracy: 31.10.2020
 
19.10.2020
👉 Cel lekcji: Czytamy mapę Bałtyku
 

ZADANIE:  
zadanie znajduje się na końcu prezentacji. Termin oddania pracy: 27.10.2020 r. Zadanie prześlij na mój adres: jdrzycimska-kola1@sp27.edu.torun.pl Skorzystaj ze swojej poczty outlook na Office.com
 
SPRAWDŹ SIĘ:
 
 
 
12.10.2020
Kryterium sukcesu:
1.20 Rozpoznaję krainy geograficzne po opisie i ilustracji
 
SPRAWDŹ SIĘ
joinmyquiz.com   kod: 06350472
 
 
05.10.2020
Znalazłam ciekawą mapę interaktywną pokazującą co znajduje się pod stopami w wybranym miejscu w Polsce. Poszperajcie 😀 

Kryteria sukcesu:

Sprawdzam się

1.17 wskazuję na mapie Polski pasy ukształtowania terenu, podaję krainy geograficzne w poszczególnych pasach.

 

1.18 Charakteryzuję pasy rzeźby terenu Polski.

 

1.19 Przedstawiam czynniki kształtujące rzeźbę terenu Polski

 

 
Powtórzenie z pasów ukształtowania terenu Polski oraz krain geograficznych. Po zakończonej pracy kliknij "prześlij odpowiedzi", aby uzyskać informację o poprawności wykonania zadania.

 28.09.2020
Prezentacja na temat gór, którą pokazałam Wam podczas lekcji. Dla przypomnienia 😊
Kryteria sukcesu są w prezentacji.
 

 Oraz link do filmu o zlodowaceniach: 

Kryteria sukcesu:

Sprawdzam się

1.13 Wyjaśniam znaczenie terminów: krajobraz polodowcowy, rzeźba polodowcowa  (glacjalna), rzeźba młodo glacjalna i staroglacjalna

 

1.14 Przedstawiam wpływ zlodowaceń w Europie na ukształtowanie powierzchni Polski

 

1.15 Charakteryzuję działalność rzeźbotwórczą lądolodu i lodowców górskich na obszarze Polski

 

1.16 Wymieniam formy terenu utworzone na obszarze Polski przez lądolód skandynawski

 

Sprawdź się:
joinmyquiz.com  kod: 53477840
joinmyquiz.com kod:  24642000 
21.09.2020
Zadanie domowe:
W zeszycie zrób notatkę z lekcji własnego pomysłu.
 
Zadanie dla chętnych:
Napisz rapowaną piosenkę na temat wydarzeń z przeszłości geologicznej Polski. Możesz wybrać tylko jedno wydarzenie np. orogenezy w Polsce, albo opisać wydarzenia tylko jednego okresu np. jury. Możesz również do swojego tekstu zrobić prezentację, podobną do tej oglądanej podczas lekcji lub własnego pomysłu. 

Kryteria sukcesu:

Sprawdzam się

1.6 Podaję, czym zajmuje się geologia

 

1.7 Wyszukuję w tabeli stratygraficznej wydarzenia z przeszłości geologicznej obszaru Polski

 

1.8 Podaję przykłady skamieniałości

 

1.9 Wymieniam orogenezy w Polsce

 

Sprawdź się: 
Przy wykonywaniu zadań skorzystaj z tablicy stratygraficznej, którą masz w podręczniku lub tej, która jest w prezentacji
Przeszłość geologiczna Polski: joinmyquiz.com kod: 62668176 Pamiętaj o nadaniu sobie odpowiedniego loginu.
 
 07.09.2020
Sprawdź się:
1. Położenie i granice Polski: wejdź na stronę  joinmyquiz.com, 
wpisz kod: 36457248
2. Sąsiedzi Polski:

Kryteria sukcesu:

Sprawdzam się

1.1 Określam położenie Polski w Europie

 

1.2 Wskazuję na mapie przebieg granic Polski: naturalnych i sztucznych (w tym morskich wód wewnętrznych)

 

1.3 Wskazuję na mapie skrajne punktu Europy i Polski, odczytuję ich współrzędne geograficzne

 

1.4Obliczam rozciągłość południkową i równoleżnikową Polski

 

1.5 Wyjaśniam konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej kraju

 


2 komentarze:

  1. Bardzo fajna i przydatna strona!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Bardzo dziękuję! Cieszę się, że zadania tu umieszczane pomagają Ci w nauce.

      Usuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.